อัตราค่าบริการ (ในสถานที่)

โปรโมชั่นพิเศษ ลด 10-20% สำหรับค่าบริการ ถึง 31 ธันวาคม 2558 เท่่านั้น

โทรหาเราที่ 084-424-9472 หรือ 094-886-4949

 

 • รายการที่รวมในค่าบริการ (ในสถานที่)
 • การดูแลและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • อาหาร วันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับคนไข้ปกติ กรณีที่ผู้ป่วยรับอาหารทางสายยาง จะได้อาหารเหลววันละ 4-5 มื้อ หรือที่ตามแพทย์สั่ง
 • ค่าบริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย
 • ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ
 • บริการทำความสะอาดห้องพัก

เอกสารจำเป็นเมื่อแรกเข้ารับบริการ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • ประวัติการรักษา ยา และหรือบัตรนัดของแพทย์

 

เงินค้ำประกันเมื่อแรกเข้ารับบริการ

 • เท่ากับจำนวนเงินค่าบริการ 1 เดือน และจะจ่ายคืนเมื่อเลิกใช้บริการ

 

Service fee (In-House)

Special Promotion: 10%-20% Discount for Service fee Now – 31 December 2015

Please contact 084-424-9472 or 094-886-4949

* Deposit on the contract signing date

A 1-month fee deposit required on the contract signing date. This Deposit will be refunded when service is terminated.

 

Required documents before pre-screening process;

 • Copy ID of patient’s sponsor or cousin
 • Copy House Registration of patient’s sponsor or cousin
 • Copy ID of patient
 • Copy House Registration of patient
 • Medical certification or Medical Record
Theme: Overlay by Kaira