บริการของเรา

บริการรับดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุภายในสถานที่ และ บริการจัดส่งพนักงานผู้ช่วยฯดูแล และ เฝ้าไข้ ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ นอกสถานที่ พร้อมบริการท่านด้วยบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก (หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล) ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าะว่าจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อคนที่ท่านรัก

เรารับบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ระยะสั้น ระยะยาว ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ให้อาหารทางหน้าท้อง ทางจมูก เบาหวาน แผลกดทับ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ภาวะหลงลืม พาร์กินสัน ฯลฯ ในสถานที่และนอกสถานที่โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และประสบการณ์ตรงในด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ การบริการดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด อบอุ่น เป็นกันเองดุจญาติ มีทั้งห้องเตียงเดี่ยวพิเศษ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องเตียงคู่ ห้องเตียงรวม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีมาตรฐาน บรรยากาศที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดโปร่ง ถูกสุขลักษณะ

 

อัตราค่าบริการ (ในสถานที่)

โทรสอบถามได้ที่ 084-424-9472 หรือ 094-886-4949

 

 

รายการที่รวมในค่าบริการ (ในสถานที่)

 1. การดูแลและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. อาหาร วันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับคนไข้ปกติ กรณีที่ผู้ป่วยรับอาหารทางสายยาง จะได้อาหารเหลววันละ 4-5 มื้อ หรือที่ตามแพทย์สั่ง
 3. ค่าบริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย
 4. ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ
 5. บริการทำความสะอาดห้องพัก

**เอกสารจำเป็นเมื่อแรกเข้ารับบริการ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • ประวัติการรักษา ยา และหรือบัตรนัดของแพทย์

เงินค้ำประกันเมื่อแรกเข้ารับบริการ

 • เท่ากับจำนวนเงินค่าบริการ 1 เดือน และจะจ่ายคืนเมื่อเลิกใช้บริการ

 

Service fee (In-House)

This service fee includes;

 • 24-hour monitoring of fundamental medication.
 • 3 Meals and 1 appetizer for normal condition patient, or 4-5 meals for feeding food, as prescribed by a doctor.
 • Lodging – a clean, healthful, sheltered environment, properly outfitted; and Personal care (including dressing, bathing, and toilet assistance)
 • Air-conditioned room and board.
 • Room cleaning.
 • Social and recreational activities.

 

* Deposit on the contract signing date

 • A 1-month fee deposit required on the contract signing date. This Deposit will be refunded when service is terminated.

 

อัตราค่าบริการ (นอกสถานที่)

โปรโมชั่นพิเศษ – ลด 10%

เคสทั่วไป

ค่าบริการรายเดือน 12 ชม. ค่าบริการรายเดือนแบบพักประจำ ค่าบริการรายเดือน ต่างจังหวัด
23,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน ไป-กลับ

 วันหยุด
เดือนละ 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ
แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน แต่ให้หยุด
ครบ 12 ชั่วโมง ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT
วัน ละ 600 บาท

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 1 มื้อ หรือเป็นเงิน 50 บาท/วัน
พร้อมค่ายานพาหนะ ไป-กลับ

26,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน / พักประจำ

 วันหยุด
เดือนละ 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ
แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน แต่ให้หยุด
ครบ 24 ชั่วโมง ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT
วัน ละ 700 บาท

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พัก

28,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน / พักประจำ

วันหยุด
เดือนละ 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ
แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน แต่ให้หยุด
ครบ 24 ชั่วโมง ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT
วันละ 700 บาท

สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พัก และค่ายานพาหนะไป-กลับ

ค่าบริการรายวัน * หมายเหตุ ชำระวันที่ทำเอกสาร

 • เขตกรุงเทพฯ : กรณีสัมภาษณ์/ทำสัญญา/จัดส่ง เสียค่าบริการนอกสถานที่     1,000 บาท/ครั้ง
 • ต่างจังหวัด : กรณีสัมภาษณ์/ทำสัญญา/จัดส่ง เสียค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท/ครั้ง

ผู้ใช้บริการรับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าอาหารของพนักงานและตัวแทน บริษัทฯ ตามจริง

1,500 -3,000 บาท / วัน /พนักงาน / รายวัน


วันหยุด
 –

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พักและค่ายานพาหนะไป-กลับ

 

เคสพิเศษ
(ผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ให้อาหารทางหน้าท้อง ทางจมูก ให้ออกซิเจน ดูดเสมหะ เปลี่ยนถุงหน้าท้อง ใส่สายสวนปัสสาวะ อัลไซเมอร์)

ค่าบริการรายเดือน 12 ชม. ค่าบริการรายเดือนแบบพักประจำ ค่าบริการรายเดือน ต่างจังหวัด
25,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน ไป-กลับ

 วันหยุด
เดือนละ 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ
แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน แต่ให้หยุด
ครบ 12 ชั่วโมง ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT
วันละ 600 บาท

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 1 มื้อ หรือเป็นเงิน 50 บาท/วัน
พร้อมค่ายานพาหนะ ไป-กลับ

28,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน / พักประจำ

 วันหยุด
เดือนละ 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ
แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน แต่ให้หยุด
ครบ 24 ชั่วโมง ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT
วัน ละ 700 บาท

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พัก

30,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน / พักประจำ

วันหยุด
เดือนละ 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ
แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน แต่ให้หยุด
ครบ 24 ชั่วโมง ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT
วันละ 700 บาท

สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พัก และค่ายานพาหนะไป-กลับ

ค่าบริการรายวัน * หมายเหตุ ชำระวันที่ทำเอกสาร

 • เขตกรุงเทพฯ : กรณีสัมภาษณ์/ทำสัญญา/จัดส่ง เสียค่าบริการนอกสถานที่ 1,000 บาท/ครั้ง
 • ต่างจังหวัด : กรณีสัมภาษณ์/ทำสัญญา/จัดส่ง เสียค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท/ครั้ง

ผู้ใช้บริการรับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าอาหารของพนักงานและตัวแทน บริษัทฯ ตามจริง

1,500-3,000 บาท / วัน /พนักงาน / รายวัน

 วันหยุด –

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พักและค่ายานพาหนะไป-กลับ

** เอกสารจำเป็นเมื่อแรกเข้ารับบริการ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • ประวัติการรักษา ยา และหรือบัตรนัดของแพทย์

* เงินค้ำประกันเมื่อแรกเข้ารับบริการ

 • เท่ากับอัตราค่าบริการ 1 เดือน จะจ่ายคืนเมื่อเลิกใช้บริการ

 

Service fee (At Location)
Normal Case

Monthly Rate I Monthly Rate II Monthly Rate (upcountry)
23,000  Baht/ month
Full-time Staff (round-trip)

Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as  agreed with staff (must be12 hours off) or Overtime of 600 Baht will be charged.

Fringe Benefits
1 Meal (equivalent to 50 Baht/ day) with transportation allowance.

25,000 Baht/ month
Full-time staff based at location

Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as agreed with staff (must be 24 hours off) or Overtime of 700 Baht will be charged.

Fringe Benefits
– 3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day)

28,000 Baht/ month
Full-time staff based at location
Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as agreed with staff (must be 24 hours off) or Overtime of 700 Baht will be charged.

Fringe Benefits
– 3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day) with transportation allowance.Daily Rate* Other fees to be paid on contract signing date
Other fees  include: Outside Interview/ Contract preparation and Postal Service

 • Bangkok Area : 1,000 Baht
 • Upcountry : 1,200 Baht

Customer is responsible for transportation cost and meal of staff and agent

1,500-3,000 Baht/ day

Holidays – N/A

Fringe Benefits
3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day) with transportation allowance.

 

 

Special Case
(Patient needed special treatments e.g. P.E.G. feeding, Oxygen therapy, Alzheimer, Urinary catheterization)

Monthly Rate I Monthly Rate II Monthly Rate (upcountry)
25,000  Baht/ month
Full-time Staff (round-trip)

Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as agreed with staff (must be12 hours off) or Overtime of 600 Baht will be charged charged.

Fringe Benefits
1 Meal (equivalent to 50 Baht/ day) with transportation allowance.

28,000 Baht/ month
Full-time staff based at location

Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as agreed with staff (must be 24 hours off) or Overtime of 700 Baht will be charged.

Fringe Benefits
– 3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day)

30,000 Baht/ month
Full-time staff based at location
Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as agreed with staff (must be 24 hours off) or Overtime of 700 Baht will be charged.

Fringe Benefits
– 3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day) with transportation allowance.Daily Rate

* Other fees to be paid on contract signing date

Other fees  include: Outside Interview/ Contract preparation and Postal Service

 • Bangkok Area : 1,000 Baht
 • Upcountry : 1,200 Baht

Customer is responsible for transportation cost and meal of staff and agent

1,500-3,000 Baht/ day

Holidays – N/A

Fringe Benefits
3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day) with transportation allowance.

 

 

**Documents required for pre-screening process

 • Copy of House Registration of patient/senior’s sponsor or cousin.
 • Copy of ID Card of patient’s sponsor or cousin.
 • Copy of House Registration of patient/senior
 • Copy of ID Card of patient/senior
 • Medical record or Doctor’s appointment notification

* Deposit on the contract signing date

 • A 1-month fee deposit required on the contract signing date. This Deposit will be redeemed when service is terminated.

อย่างที่ทราบกันดีว่าการมองหาบริการดูแลบ้านที่ดีที่สุดเป็นเรื่องยาก นี่เป็นเพราะเราต้องการให้แน่ใจว่าสมาชิกในครอบครัวของเราอยู่ในมือที่ดี ที่บริการของ Homecare Nursing Home คุณไม่ต้องกังวลเพราะเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนผ่านการฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติและได้รับใบอนุญาตในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

บริการของเรา

เราภูมิใจที่จะบอกว่าเรายังดูแลผู้ป่วยในและผู้สูงอายุในบ้าน นอกจากนี้เรายังตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

นอกเหนือจากการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยของเราทุกคนได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ถูกต้องแล้วเรายังปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนครอบครัว

แตกต่างจากศูนย์ดูแลบ้านอื่น ๆ คุณสามารถใช้ห้องส่วนตัวที่มีสาธารณูปโภคครบถ้วนเช่นห้องน้ำและห้องครัว หากคุณมีงบประมาณ จำกัด คุณสามารถใช้ห้องเตียงคู่ของเราได้ มั่นใจได้ว่าทุกห้องของเรามีเตียงที่นุ่มสบายและสภาพแวดล้อมที่สะอาด

บริการนอกสถานที่ทั้งหมดของเราประกอบด้วย:

 • การดูแลและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 24/7
 • มื้ออาหารที่แพทย์กำหนด
 • ค่าบริการซักอบรีด
 • ทำความสะอาดสิ่งของส่วนตัวของผู้ป่วย
 • ห้องแอร์
 • บริการทำความสะอาดห้อง
 • กิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ

กรณีทั่วไป

ค่าบริการรายเดือน (12 ชั่วโมง)

ราคา: ฿ 23,000

เป็นบริการรายเดือนซึ่งพนักงานของเราได้รับการว่าจ้างเพียง 12 ชั่วโมงต่อวัน ขึ้นอยู่กับสัญญาว่าพนักงานตกลงที่จะทำงานในวันอาทิตย์หรือไม่ หากไม่ได้รับเงิน฿ 600 ต่อวันพนักงานมีสิทธิหยุดให้บริการได้

แพ็กเกจนี้รวมค่าอาหารและค่าพาหนะของผู้ป่วย

ค่าบริการรายเดือน (คงที่)

ราคา: ฿ 26,000

เป็นบริการรายเดือนโดยพนักงานของเราได้รับการว่าจ้างตลอด 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสัญญาว่าพนักงานตกลงที่จะทำงานในวันอาทิตย์หรือไม่ หากไม่จ่าย฿ 700 ต่อวันสัญญาจะถูกยกเลิก

แพคเกจนี้รวมค่าอาหารสามมื้อของผู้ป่วยและค่าที่พักของเจ้าหน้าที่

ค่าบริการรายเดือน (ต่างจังหวัด)

ราคา: ฿ 28,000

เป็นบริการรายเดือนโดยพนักงานของเราได้รับการว่าจ้างตลอด 24 ชั่วโมงนอกเมือง หากไม่ชำระเงิน฿ 700 ต่อวันบริการจะถูกยกเลิก

แพ็คเกจนี้รวมค่าอาหารค่าที่พักและค่าเดินทาง

บริการรายวัน

หากคุณวางแผนที่จะจ้างพนักงานของเราในแต่ละวันจะมีตั้งแต่฿ 1,500 ถึง฿ 3,000 ซึ่งรวมถึงค่าอาหารค่าที่พักและค่าเดินทางด้วย อย่างไรก็ตามแพ็คเกจนี้ไม่มีให้บริการในวันหยุด

กรณีพิเศษ

บริการเหล่านี้เป็นบริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษเช่นการให้อาหารทางหน้าท้องการดูดน้ำมูกการเปลี่ยนถุงหน้าท้องหรือการใส่สายสวนปัสสาวะ

ค่าบริการรายเดือน (12 ชั่วโมง)

ราคา: ฿ 25,000

เป็นบริการรายเดือนซึ่งพนักงานของเราได้รับการว่าจ้างเพียง 12 ชั่วโมง หากไม่จ่าย฿ 600 ต่อวันสัญญาจะถูกยกเลิก

แพ็คเกจนี้รวมค่าอาหารและค่าเดินทางแล้ว

ค่าบริการรายเดือน (คงที่)

ราคา: ฿ 28,000

เป็นบริการรายเดือนโดยพนักงานของเราได้รับการว่าจ้างตลอด 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสัญญาว่าพนักงานตกลงที่จะทำงานในวันหยุดหรือทุกวันอาทิตย์ หากไม่ได้รับเงิน 700 บาทต่อวันพนักงานมีสิทธิ์ยกเลิกบริการของตนได้

แพ็คเกจนี้รวมอาหารสามมื้อต่อวันและค่าที่พัก

ค่าบริการรายเดือน (ต่างจังหวัด)

ราคา: ฿ 30,000

เป็นบริการรายเดือนโดยมีการจ้างพนักงานตลอด 24 ชั่วโมงนอกเมือง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงหากพนักงานตกลงที่จะทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ หากไม่จ่าย฿ 700 ต่อวันสัญญาจะถูกยกเลิก

แพ็คเกจนี้รวมค่าอาหารค่าที่พักและค่าเดินทาง

บริการรายวัน

แพ็คเกจนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ฿ 1,500 ถึง฿ 3,000 ต่อวัน ซึ่งรวมถึงค่าอาหารค่าที่พักและค่าเดินทางด้วย

กรณีปกติ

อัตรารายเดือน I (ไป – กลับ)

ราคา: ฿ 23,000

เป็นแพ็คเกจที่จ้างพนักงานเต็มเวลายกเว้นทุกวันอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีค่าล่วงเวลา 600 บาท ซึ่งรวมถึงค่าอาหารและค่าเดินทางด้วย

อัตรารายเดือน II

ราคา: ฿ 25,000

เป็นแพ็คเกจที่มีการจ้างพนักงานประจำเพื่อทำงานนอกสถานที่ ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานตกลงที่จะทำงานทุกวันอาทิตย์หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีค่าล่วงเวลา 700 บาท แพ็กเกจนี้รวมค่าอาหารแล้ว

อัตรารายวัน

แพ็กเกจนี้มีราคาประมาณ฿ 1,500 ถึง฿ 3,000 ต่อวัน ซึ่งรวมค่าอาหารและค่าเดินทางแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีบริการนี้ในวันหยุด

ความต้องการ

อกสารที่จำเป็นสำหรับคุณในการใช้บริการของเรามีดังนี้:

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำหรือญาติ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สนับสนุนหรือญาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สูงอายุหรือคนป่วย
 • ประวัติทางการแพทย์และ / หรือบัตรนัดพบแพทย์

หมายเหตุ: เมื่อลงนามในสัญญาคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ คุณสามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมการฝากหลังจากให้บริการแล้ว

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพที่บ้าน

พยาบาลที่มีทักษะพร้อมให้บริการที่บ้าน

หากคุณมีคุณยายอยู่ที่บ้านและสมาชิกในครอบครัวทุกคนไม่ว่างการจ้างพยาบาลประจำบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ นอกเหนือจากความสามารถในการดูแลสุขภาพของคุณยายอย่างถูกต้องแล้วพวกเขายังสามารถไปกับเธอได้ในขณะที่คุณไม่อยู่

การจัดการยา

หากคนที่คุณรักมีใบสั่งยาหลายรายการขอแนะนำให้จ้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีทักษะเพื่อทำงานให้คุณ นอกเหนือจากการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่คุณรักทานยาอย่างถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังช่วยป้องกันปฏิกิริยาระหว่างยาที่เป็นอันตรายได้อีกด้วย

ป้องกันการไปโรงพยาบาลบ่อยๆ

เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆหากคุณมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ ทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาต้องการการดูแลสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากสุขภาพที่ทรุดโทรม เพื่อหลีกเลี่ยงการไปพบบ่อยการดูแลสุขภาพที่บ้านจึงทำได้ มีการตรวจสอบเป็นประจำและเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การดูแลส่วนบุคคล

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับบริการดูแลที่บ้านคือผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเฉพาะบุคคลและการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัว แผนการดูแลยังได้รับการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย

ปลอดภัยกว่า

การมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่บ้านหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปไหน ทำให้ผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้นเนื่องจากการมองเห็นการได้ยินการทรงตัวและการเคลื่อนไหวแย่ลง

 

เคล็ดลับในการเลือกเพื่อนดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด 

เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่คุณรักอยู่ในที่ปลอดภัยสิ่งที่คุณต้องพิจารณามีดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพได้อธิบายรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงข้อกำหนดคุณสมบัติความรับผิดชอบและแม้แต่ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทั้งหมดที่เป็นไปได้
 • ตรวจสอบประวัติอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับชื่อเสียงและประวัติของพวกเขา
 • ถามว่าพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงหรือเพียง 12 ชั่วโมงต่อวัน
 • ขอแผนการดูแลสุขภาพของพวกเขา

รู้งบประมาณของคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องพิจารณาคือความสามารถในการจ่ายได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อบัญชีธนาคารของคุณอย่างมากหากคุณวางแผนที่จะจ้างบริการด้านการดูแลสุขภาพที่อยู่นอกเหนืองบประมาณของคุณ

อย่ามองหาราคา ให้สังเกตว่าพวกเขาเป็นมืออาชีพเพียงใดและทำงานอย่างไร 

ความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือตามมา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลหรือหน่วยงานที่คุณว่าจ้างนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการรับรองหรือมีใบอนุญาตในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ตอบสนองความต้องการของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่คุณจ้างสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง คุณไม่สามารถจ้างกุมารแพทย์เพื่อดูแลคุณยายของคุณได้

นอกจากนี้คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขา / เธอมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับสภาพและความเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วย

พูดคุยกับแพทย์และครอบครัวของคุณ

การรู้จักทั้งสองฝ่ายช่วยได้มากในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย การพูดคุยกับแพทย์ของคุณจะเป็นการยืนยันประเภทของความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จำเป็น ในช่วงเวลาส่วนใหญ่พวกเขายังเป็นคนที่จะแนะนำหากคุณต้องการใช้บริการพยาบาลดูแลที่บ้าน

ในทางกลับกันการพูดคุยกับครอบครัวของคุณจะช่วยยืนยันว่าพวกเขาพอใจกับการจัดเตรียมดังกล่าวหรือไม่

สถานที่และเวลา

นอกจากนี้คุณยังต้องพิจารณาสถานที่และจำนวนชั่วโมงที่เขาหรือเธอจะดูแลผู้ป่วย เนื่องจากมีบางกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำงานล่วงเวลา หากคุณจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขา / เธอมีที่พัก

นอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจการดูแลสุขภาพบางอย่างที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นไปได้แล้ว

ติดต่อเรา

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือโทรหาเราที่ 084 424 9472 หรือ 094 886 4949

นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมได้ที่ 301 ถนนวัดพระยาสุเรน 30 แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 10510 นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกแผนที่ผ่านเว็บไซต์ของเรา

Theme: Overlay by Kaira